Matematica Classe 2

prova SPAZIO E FIGURE 3B B8 3L ZLN\LU[P JVWWPL KP N\YL ZVUV ZPTTL[YPJOL YPZWL[[V all asse di simmetria arancione? S NO … … … … … … … … A. B. C. D. 51

Matematica Classe 2
Matematica Classe 2
PROVIAMO LE INVALSI!